Condicions del servei i proteccions de dades personals

1. Dades legals

BADABUMCAT, SL

C/ de la placeta, 7A, 1r1a

08587 ALPENS

CIF B66549015

Badabum.cat és una guia publicitària d’activitats a l’aire lliure, esports d’aventura, experiències i propostes a la natura. I per això NO ORGANITZA cap activitat, NO VEN cap proposta anunciada a la web i no es fa responsable de la realització ni de la seguretat de cap activitat que s’anunciï en l’agenda (web).

Cada empresa que anuncia els seus productes i activitats és responsable total i única de l’organització de les activitats anunciades. I per tant cada empresa és la responsable de complir amb la legalitat vigent, disposar dels permisos necessaris i contractar les assegurances pertinents.

Badabum.cat no verifica ni controla que l’empresa compleixi amb totes les seves obligacions legals, ni que la informació facilitada per publicar els anuncis sigui correcta o exacta. No obstant això, en sol·licitar la posterior opinió als clients, si té coneixement d’alguna irregularitat procedirà a retirar o corregir immediatament els anuncis i la publicitat que l’empresa denunciada pugui tenir a la web.

Condicions Generals

BADABUMCAT,SL (en endavant “Badabum.cat”) posa a disposició dels usuaris d’Internet al lloc web Badabum.cat
Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:
– Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
– Que ha llegit i accepta els presents Termes Generals d’Ús.

L’accés a i/o ús del lloc web Badabum.cat és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals d’Ús”, la “Política de Protecció de dades”, així com, si és el cas, les “Condicions Particulars “que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts del PORTAL. En conseqüència, l’USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l’accés i d’utilització de qualsevol servei del lloc web sota la seva responsabilitat.

L’USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d’Ús en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles en el Lloc Web a través de l’enllaç Condicions Legals.

Badabum.cat es reserva la possibilitat de modificar, sense previ avís, el contingut de les Condicions Legals de manera que recomana a l’Usuari llegir les Condicions cada vegada que accedeixi i utilitzi aquesta web.

Així mateix Badabum.cat es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració d’aquest Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

En qualsevol cas, Badabum.cat es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l’accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d’aquestes condicions generals d’ús o de les particulars que els siguin d’aplicació.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Està prohibit copiar qualsevol part d’aquest web sense el permís per escrit de Badabum.cat

Les imatges de les activitats són propietat de les empreses organitzadores.

Els logos i dissenys de la web són propietat de Badabum.cat

3. Limitació de Responsabilitats en la realització d’activitats

Badabum.cat només fa publicitat de les activitats. Es tracta d’una guia publicitària d’activitats d’oci.

Badabum.cat no organitza cap activitat de les incloses en la guia.

BADABUMCAT,SL a través del seu web web www.badabum.cat declina qualsevol responsabilitat per accidents, danys o reclamacions que es puguin produir durant la realització de les activitats.

Cada empresa és responsable de l’activitat que organitza i per tant a on ha de dirigir qualsevol reclamació per accidents, danys o perjudicis.

3.1 Responsabilitats

Badabum.cat només posa a disposició dels Usuaris un espai virtual que permet mitjançar entre Usuaris i proveïdors en la compravenda d’un bé, producte o servei. Badabum.cat en cap cas és el propietari dels productes o serveis oferts, no té possessió d’ells, sinó que únicament intervé en la promoció (publicitat) .

Badabum.cat dins de les seves polítiques per a l’admissió d’anunciants, intenta comprovar fins on la seva capacitat li permet la integritat, honestedat, responsabilitat social i solidesa moral de cada un d’ells, com també de la qualitat dels seus productes i serveis .

Badabum.cat no participa en cap aspecte organitzatiu de les activitats o serveis promocionats al portal web i per tant no té res a veure amb aspectes tals com condicions d’accés, comoditat del local en el cas en que l’hagi … Igualment, els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries i promocionals de la nostra web corresponen únicament i exclusivament als seus anunciants.

Per tant en totes les compres realitzades a través d’anuncis promocionats en Badabum.cat és el comerç respectiu qui assumeix totes les obligacions legals que la seva activitat requereixi.

3.2 Indemnització

Els usuaris mantindran per tant indemne a Badabum.cat, els seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l’incompliment dels Termes Generals d’ús i altres polítiques que s’entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.

Els Usuaris també mantindran indemne a Badabum.cat, els seus directius, administradors, representants i empleats per qualsevol accident produït durant la realització de les activitats anunciades en la web, ja que l’organització de les activitats és totalment aliena a Badabum.cat i la seva seguretat correspon totalment a l’empresa o establiment que organitza, ven i porta a terme l’activitat que promociona al web.

4. Protecció de dades

BADABUMCAT,SL guarda en un arxiu les dades personals de les sol·licituds que s’envien a través dels formularis amb l’única finalitat de fer el seguiment posterior i fer enviament de butlletins informatius.

L’usuari pot eliminar les seves dades personals enviant-nos un correu electrònic a baixa-butlleti@badabum.cat

A més, quan l’usuari envia les seves dades personals a través dels formularis, queda registrat al web i això implica:

Cada cert temps enviem un butlletí amb les noves activitats que s’anuncien a Badabum.cat, però no ens agrada molestar, així que seran esporàdics.

A cada correu adjuntem un enllaç per deixar de rebre aquests correus.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), t’informem que les dades personals rebudes mitjançant els formularis seran incorporades a una base de dades. Badabum.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que en cap cas seran cedides o venudes a terceres empreses alienes. Badabum.cat ha registrat el fitxer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4.1 Seguretat

Badabum.cat posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació.

4.2. Cookies i IP

L’usuari accepta l’ús de cookies i seguiments d’IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d’IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Més informació sobre les cookies que utilitzem a: http://www.badabum.com/politica-de-cookies

Badabum.cat no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant el formulari electrònic habilitat en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

4.3. Dret d’Accés, Rectificació i Cancel·lació de Dades

L’usuari té dret a accedir a aquesta informació, si les dades són errònies, i donar-se de baixa del butlletí de Badabum.cat. Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de protecció de dades us podreu adreçar directament a:

BADABUMCAT, SL

C/ de la placeta, 7A, 1r1a – 08587 ALPENS

 

O bé a través del nostre correu electrònic: baixa-butlleti@badabum.cat indicant l’assumpte de referència.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999 ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.

4.4 Modificació de la present Política de Protecció de Dades

Badabum.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.

4.5 Legislació aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix, Badabum.cat i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic.

Utilització de cookies

Aquesta pàgina web fa servir cookies (galetes) per tal que vostè tingui una experiència d'usuari millor. Si continua navegant, està acceptant les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies